Jag såg på emanuels blogg att han hade nått fancy sätt att visa source code. Kollade upp det och installerade pluginet!

Så nu kan jag visa lite railskod:

[sourcecode language=‘rails’] def episode_leader(episode_object) return link_to(episode_object.progresses.first.user.name, :action => :show_user, :id => episode_object.progresses.first.user.id) unless episode_object.progresses.empty? end [/sourcecode]

Eller med så kan jag visa hur jag löste sista tentauppgiften på programmeringstentan:

[sourcecode language=‘java’] import java.util.*;

class ProggTenta { public static void main(String[] args) { new ProggTenta().run(); } public void run() {

LinkedList list = new LinkedList();
list.add(new NewInteger(120));
list.add(new NewInteger(865));
list.add(new NewInteger(9));
list.add(new NewInteger(743));
list.add(new NewInteger(12));
list.add(new NewInteger(325));
RadixSorter r = new RadixSorter();
for(NewInteger v : list) {
  System.out.println(v);

}
r.sort(list);
System.out.println(" ");

for(NewInteger v : list) {
  System.out.println(v);

}

} }

class RadixSorter { public void sort(LinkedList values) { int longestInt = findLongestInt(values); Queue[] queues = (LinkedList[]) new LinkedList[10]; for(int l = 0;l<10;l++){ queues[l] = new LinkedList(); } for(int i = 0; i < longestInt;i++) { LinkedList tmpValues = new LinkedList(); for(NewInteger v : values) { if(v.length()-1 < i) { queues[0].offer(v); } else { queues[v.intAt(v.length()-1-i)].offer(v); } } for(int k = 0;k<10;k++) { for(int j = 0;j values) { int longest = 0; for(NewInteger v : values) { if(v.length() > longest) { longest = v.length(); } } return longest; } }

class NewInteger { int value; NewInteger (int value) { this.value = value; } public int length() { return toString().length(); } public int intAt(int index) { return ((int)(value/ (int) Math.pow(10,length()-1-index))-((int)(value/(int) Math.pow(10,length()-index))*10)); }

} [/sourcecode]

Det störiga är att den förstör alla identeringar när man ska editera posten i efterhand. Men annars är det fancy va?!


tetris